Barcelona-R.Vallecano 7:0
Messi and Alexis goal celebration

Barcelona-R.Vallecano 7:0

Messi and Alexis goal celebration

Barcelona-R.Vallecano 7:0
Messi and Pedro goal celebration

Barcelona-R.Vallecano 7:0

Messi and Pedro goal celebration

Barclona-R.Vallecano

Barcelona-R.Vallecano 7:0 (3:0)

29.4 2012 La Liga

Goals:Messi 2x,Rober OG,Keita,Pedro 2x,Thiago